Het Westelse Open Vld Team - elke dag voor u paraat!

Naam Functie Bio
Frans De Cock Voorzitter - Fractieleider gemeenteraad - 0495 548929

Mijn facebookpagina.

Dora Weckhuysen OCWM-raadslid
Myriam Valgaeren Gemeenteraadslid